Ivar Glomstein jobber med tre prosjekter. Og har du noe å bidra med, så ta kontakt.
Jeg holder for tiden på med tre prosjekter hvorav det første må følges opp/fullføres i samarbeid med UB:

– Jeg kopierer en fullstendig versjon av Tilskueren 1967-72
– Jeg er i ferd med å utarbeide en fullstendig oversikt over klubbens styrer (1883-).
– Jeg forsøker å etablere en mest mulig fullstendig oversikt over klubbens romateriell (båter) (1883-). Dette er et detektivarbeid, bl. a. fordi 50-års jubilumsboken ikke er fullstendig på dette punkt, og fordi endel båter har kommet inn «bakveien» (private båter som på ett eller annet tidspunkt er blitt registrert sonm klubbens som gave fra eieren eller fordi de med årene nærmest er blitt «herreløse»/gjenglemte). Det som er blitt helt klart er at klubbens nummereringssystem ikke begynte med båt nr. 1 (altså angir for lavt antall). Men hva som er det riktige tallet er foreløpig på hypotesestadiet. Tobben har lovet å hjelpe meg med oppfølgingen som bl. a.innebærer er dypdykk i klubbens tidligste årbøker mm).

I tillegg (når tiden tillater) skulle jeg gjerne forsøke å skrive noen ord om klubben i krigsårene. Dette burde jo vært gjort den gang krigsgenerasjonen gikk levende blant oss, men slik ble det dessverre ikke. Men vi har noe arkivmateriale liggende som kanskje kan suppleres med hva man kan finne i andre gjemmer.