Måned: februar 2016

Generalforsamling for 2016

Generalforsamling for 2016 er tirsdag 8. mars kl. 19:30 i klubbens lokaler.

Innkallelse og Saksliste finner du under Om Ormsund Roklub og Generalforsamlingwww.ormsund.no.  Der finner du også Årsberetning. Klubbmedlemmer kan lese denne med passordet: 1883.

Foreslag til lovendringer:

Medlemmer over 70 år som har minst 3 års medlemskap betaler ½ kontingent.

Ormøya, 08.02.16

Bjørn H. Egeberg

I årsmøtet 9. mars 2011 ble følgende presiseringer vedtatt i våre lover:

Styret fremsetter følgende presisering i lovene:

 Paragraf 3 Medlemmer 

Alle som aksepterer ORKs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Støtte-/passive medlemmer har ikke adgang til å benytte klubens lokaler,eller materiell til trening eller andre aktiviteter, men har full rett til å delta i møter og sammenkomster i klubben på linjemed andre medlemmer.

Paragraf 5 Stemmerett og valgbarhet

 For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i ORK. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i ORK kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Støtte- og passive-medlemmer har tale og forslagsrett på klubbens møter, men ikke stemmerett.

I det første punktet står det at støttemedlemmer har full rett til å delta i møter på linje med andre medlemmer. I det neste står det at de ikke har stemmerett, og at de ikke er valgbare til tillitsverv på grunn av manglende stemmerett. Det er litt dårlig sammenheng i dette.

Jeg mener at setningen:

Støtte- og passive-medlemmer har tale og forslagsrett påklubbens møter, men ikke stemmerett.

ikke er i klubbens interesse, og bør strykes. Vi trenger også støttemedlemmers stemmer for at møtene våre skal bli mer beslutningsdyktige. Og vi trenger at også de er valgbare til styre- og andre tillitsverv.

Lier, 17.2.2016

Per Ulrikson

 

Roerlangrennet 2016

Oslo Rokrets innbyr til Roerlangrennet 2016 søndag 13.mars kl.11.00 Bygdehuset, Sørkedalen

Startsted/tid: Kl. 11.00 fra Sørkedalen Idrettsforening,

(Buss 41 fra Røa til ”Lokalet”, går en gang i timen)

Startnummer utleveres fra kl. 09.30 – 10.30 i Gamlestua.

Påmelding: m-lundh@online.no (sett ”roerlangrenn” i emne)

HUSK: klubb, og hvilken klasse/distanse du skal starte i.

Påmeldingsfrist: Torsdag 10.mars 2016.

Startkontingent: Kr. 0 pr. deltaker. GRATIS.

Etteranmeldinger: Inntil kl. 09.30 søndag 13.mars på sms til 900 36 137

Premier: Premiering i alle klasser.

Vandrepokal til den klubb som stiller med flest antall deltakere,

uansett klasse.

Klasseinndeling: Alle går i klassisk stil Distanse:

Jr. B/C/D, damer og herrer 5km

Jr. A, damer og herrer 10km

U23/Senior, damer og herrer 15km

Elite, damer og herrer 20km

Veteran, damer og herrer 10km

Veteran, damer og herrer 20km

Trim klasse i alle aldre valgfritt, dog minimum 1km

HUSK også ”Kanin”-løype for de minste

Det disponeres herre og damegarderober i underetasje av huset.

Etter rennet kan det kjøpes vafler og varme drikke i Gamlestua i 1.etasje.

Vel møtt ! Oslo Rokrets

Vi tar forbehold for mulige endringer av distanser og startsted. Dette vil i så tilfelle bli meddelt på forhånd.

Fredag 19. er vaskedag i treningsrommet ! Hele dagen.

For at det skal bli ordentlig reint og fint i treningsrommet, så må alt utstyr ut. Og det gjør vi på en felles dugnad på torsdag etter sirkeltreningen. Fredag blir treningsrommet stengt for all bruk. Og det kan ikke brukes igjen før lørdag på dagen. Da kan alt utstyret bæres inn og vi er igang igjen.

Her må alle ta i et tak, så vi får tingene ut og på plass igjen.

old-man-steptoe

 

Stå på, her er godt nytt !

Tunge vekter

Tunge løft kan forlenge livet.

Concept NM i Horten

Rosjef Hella Yngsdal rapporterer:Etter mye om og men, sykdom og andre utfordringer dro en liten men slagkraftig gjeng til Horten for å delta i Innendørs NM.

Førstemann ut var Serine Aaker som hadde sin debut i JrA. Serine gikk ut etter planen, men det viste seg at det nok var litt optimistisk. Morten Grepperud gjorde sitt  beste for å motivere henne til å ta ut de siste kreftene, og det fikk hun til. Hun endte til slutt på en 13. plass, og spør du henne i dag etter at hun har sett resultatene så er hun nok langt mer fornøyd enn det hun kjente rett etter at løpet var ferdig.

Les Mer