År: 2019 (Side 1 av 2)

Hannah skal ro EM Junior

Vi er stolte og glade på Hannah sine vegne. Hun kvalifiserte seg med testløp på Årungen og skal ro junior EM i Tyskland. Stor treningsinnsats og pågangsmot har gitt resultater.

Norges Roforbund stiller med lag til junior EM 2019 som arrangeres i Essen, Tyskland 18 – 19 mai 2019.

Norges Roforbund har i tatt ut følgende lag til junior EM.

Damer dobbeltsculler

Hannah Grude                            (Ormsund Roklub)
Karoline Masch                        (Drammen Roklubb)

Trener: Tom Torgersen        (Drammen Roklubb) Vi heier på deg Hannah !

Sesongåpning 2019


    

Kjære Ormsund medlem !                                                                                                                                                                                                          

Det blir sesongåpning søndag 28. april kl. 13:00, med dåp av mange båter.

Fra kl. 10:00 er det dugnad på materiellet. Her er det obligatorisk oppmøte for alle trenende mannskaper.

Det blir salg av vafler og egnet drikke. De som jobber dugnad, vil bli spesielt tilgodesett.

Roklubbens Generalforsamling 2019Generalforsamlingen er tirsdag 19. mars kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Innkallelse og Saksliste finner du på www.ormsund.no under Om Ormsund Roklub – Generalforsamling. Der er også Årsberetning for 2018. Klubbmedlemmer kan lese denne med passordet: 1883.Møt opp på årets Generalforsamling og la oss høre din mening.

Generalforsamling for 2019


Generalforsamlingen blir tirsdag 19. mars kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Innkallelse og Saksliste kommer på www.ormsund.no under Om Ormsund Roklub – Generalforsamling. Der kommer også Årsberetning for 2018. Klubbmedlemmer kan lese denne med passordet: 1883.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen, dvs 5.mars.

Medlemskontingent 2019

Krav om medlemskontingent sendes ut per mail iløpet av denne uka. Dersom det er noe du lurer på, kontakt Hilde Pran: hildepran@hotmail.com

Kjære Ormsund-medlem!

 

Kontingentsatser:

I årsmøtet i 2018 ble kontingentsatser for 2019 fastsatt som følger:

Aktiv voksen (fra året man fyller 18):                             1.800,- kr.
Junior (under 18 år):                                                          1.200,- kr.
Støttemedlem:                                                                       600,- kr.

Maks. kontingent for medlemmene i en husstand:    3. 600,- kr.

De som melder seg inn i klubben i perioden september – desember, betaler halv kontingent det første året.

Følgende presiseres:

  • Støttemedlemmer har ikke anledning til å benytte klubbens treningsfasiliteter.
  • Alle i en husstand som skal benytte klubbens treningsfasiliteter, må finnes i klubbens medlemsregister. Eventuelle trenende som ikke finnes i medlemsregisteret, vil bli bortvist.
  • For medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 18. februar 2019, vil adgangsbrikker bli sperret.

For at klubben skal kunne opprettholde et godt servicetilbud til medlemmene, er det viktig at kontingenten blir innbetalt så snart som mulig. For manglende innbetaling av kontingent, gjelder følgende:

  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 1. gangs purring 30,-
  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 2. gangs purring 60,-
  • Norges Idrettsforbunds lover krever at vi stryker medlemmer som ikke har betalt kontingenten 2 år på rad.

Det er opp til deg selv å nyttiggjøre deg klubbens mange tilbud – se vår hjemmeside www.ormsund.no – og å sørge for å få noe igjen for din kontingent.

Side 1 av 2

Sponsorer