Måned: oktober 2019

Ormsund Roklub Høstfest 2019

Styret i Ormsund Roklub inviterer alle klubbens medlemmer med følge til årets høstfest lørdag 9. november i klubbens lokaler kl 19.00. Vi har akkurat gjennomført et flott NM arrangement og vi oppfordrer alle som var med på arrangementet til å være med på å feire oss selv, for det har vi fortjent!

Når det er høst fortjener vi litt fest og glede.

Vi håper at så mange som mulig av klubbens medlemmer, foreldre og partnere som har lyst og anledning til å vie kvelden sammen andre rovenner. Dere som bruker klubben til å trene men ikke ror er selvsagt også velkomne. Den sosiale delen av rolivet er viktig og det å ha møteplasser hvor klubbens medlemmer kan utveksle historier og bygge nettverk er en slik arena.

I løpet av kvelden blir det blir mat og drikke, (sports)quiz, skryt og gode historier fra rosesongen 2019 og sosiale timer sammen.

Det blir mye god mat.

Pris er kr 300,- for voksne og kr 150,- for de under 18 år. Dette inkluderer mat og en enhet drikke, samt kaffe og kake. Drikke (brus, øl og vin) utover dette er til salg, eller kan medbringes. Påmeldingsfrist fredag 1. nov på følgende måte:

  • Innbetaling til konto 1503.40.37903 innen 1. nov. Merk med Høstfest 2019 og navn. Evt Vipps til 13993, men husk da å skrive navn i kommentarfeltet!
  • Mail med navn på de som kommer til hildepran@hotmail.com (viktig!)

Velkommen!

Festligheter i klubbens lokaler

Det er høst og vi skal huse flere arrangementer.

Fredag 18.oktober er det samling i klubbens Aldermandsliga. Det rigges til i treningsrommet fra torsdag kveld. Lørdag 19.oktober er det igjen klart for trening.

Lørdag 9.november er det høstfest i treningsrommet.

Lørdag 16.november huser vi Norges Roforbund og det skal avholdes årsmøte i gymsalen. Vi skal også bruke treningsrommet for servering og samvær.

Renovering robasseng

Robassenget med pumpe og ventiler har blitt skiftet og oppjustert over de siste årene. Morten Grepperud startet med å få laget tegninger basert på de gamle skissene og Jan Giltvedt ordnet opp med nivåreguleringen. Henning Johan Amundsen og Magnus Grepperud har sett på pumpebrønnen og rørsystemet.Det er blitt et nytt og velfungerende system.

Henning Johan og Magnus finner ut av pumpebrønnen.
Jan Giltvedt vasker med høytrykksspyler.

Nå er Jan Giltvedt igang med høytrykkspyler for å vaske selve bassenget og vi skal få det malt alt sammen.