Generalforsamling for 2017:

Blir tirsdag 7. mars kl. 19:30 i klubbens lokaler