Side 2 av 59

Norges Rofobunds Ting 2019

Vi huser mange roervenner lørdag 16.november. Da avholdes Tinget i gymsalen og vi bruker også treningsrommet for servering av mat. Dvs mange biler på parkeringsplassen og mye folk i huset.

Det vil være en mulighet for de ivrigste til å trene i vektrommet. Søndag 17.november er vi tilbake på normal drift.

Ormsund Roklub Høstfest 2019

Styret i Ormsund Roklub inviterer alle klubbens medlemmer med følge til årets høstfest lørdag 9. november i klubbens lokaler kl 19.00. Vi har akkurat gjennomført et flott NM arrangement og vi oppfordrer alle som var med på arrangementet til å være med på å feire oss selv, for det har vi fortjent!

Når det er høst fortjener vi litt fest og glede.

Vi håper at så mange som mulig av klubbens medlemmer, foreldre og partnere som har lyst og anledning til å vie kvelden sammen andre rovenner. Dere som bruker klubben til å trene men ikke ror er selvsagt også velkomne. Den sosiale delen av rolivet er viktig og det å ha møteplasser hvor klubbens medlemmer kan utveksle historier og bygge nettverk er en slik arena.

I løpet av kvelden blir det blir mat og drikke, (sports)quiz, skryt og gode historier fra rosesongen 2019 og sosiale timer sammen.

Det blir mye god mat.

Pris er kr 300,- for voksne og kr 150,- for de under 18 år. Dette inkluderer mat og en enhet drikke, samt kaffe og kake. Drikke (brus, øl og vin) utover dette er til salg, eller kan medbringes. Påmeldingsfrist fredag 1. nov på følgende måte:

  • Innbetaling til konto 1503.40.37903 innen 1. nov. Merk med Høstfest 2019 og navn. Evt Vipps til 13993, men husk da å skrive navn i kommentarfeltet!
  • Mail med navn på de som kommer til hildepran@hotmail.com (viktig!)

Velkommen!

Festligheter i klubbens lokaler

Det er høst og vi skal huse flere arrangementer.

Fredag 18.oktober er det samling i klubbens Aldermandsliga. Det rigges til i treningsrommet fra torsdag kveld. Lørdag 19.oktober er det igjen klart for trening.

Lørdag 9.november er det høstfest i treningsrommet.

Lørdag 16.november huser vi Norges Roforbund og det skal avholdes årsmøte i gymsalen. Vi skal også bruke treningsrommet for servering og samvær.

Renovering robasseng

Robassenget med pumpe og ventiler har blitt skiftet og oppjustert over de siste årene. Morten Grepperud startet med å få laget tegninger basert på de gamle skissene og Jan Giltvedt ordnet opp med nivåreguleringen. Henning Johan Amundsen og Magnus Grepperud har sett på pumpebrønnen og rørsystemet.Det er blitt et nytt og velfungerende system.

Henning Johan og Magnus finner ut av pumpebrønnen.
Jan Giltvedt vasker med høytrykksspyler.

Nå er Jan Giltvedt igang med høytrykkspyler for å vaske selve bassenget og vi skal få det malt alt sammen.

Mastricht Water Sport Club

Espen Treiders reisebrev og besøk hos Mastricht Water Sport Club.

Det var ingen som fortalte meg at det var intervall på programmet i dag. 

Fem og en halv kilometer oppvarming oppstrøms elven Maas. Så var det å snu og starte på åtte × 250m med250m rolig roing mellom. Og så avsluttet vi med en 500 meter. Før vi rodde ut tilbake til klubben.

Hans Vemmer fra Mastricht.

Fantastisk vær, og fantastiske mennesker, med min ro-makker Hans Vemmers i spissen.

På bilde fra terrassen ser f.v. Hans, så har vi materialforvalteren og t.h. klubbens «smøreolje» som koordinerer og holder i de fleste tråder, -og 25 års sammenhengende styreverv i klubben. Minner meg om en annen jeg kjenner..

Hilsen Espen på ferie i Nederland

Side 2 av 59

Sponsorer