Styret i Ormsund Roklub
Leder: Per Giltvedt
leder@ormsund.no
mobil: 90587833

Nestleder: Magnus Grepperud  (Ansvarlig for politiattester)
nestleder@ormsund.no
mobil:

Forretningsfører: Kjell Løvlie
forretning@ormsund.no
mobil: 92400293

Hussjef: Lars Petter Fjeld
hussjef@ormsund.no
mobil:

Sekretær: Hilde Pran
sekretar@ormsund.no
mobil:

Rosjef: Eva Hansen
rosjef@ormsund.no
mobil:

Materialsjef: Morten Grepperud
materialsjef@ormsund.no
mobil:

Tiltakssjef: Guro Ingrid Book Halvorsen
tiltakssjef@ormsund.no
mobil:

PR- og utdanningssjef: Dag Eriksen
pr-utdanning@ormsund.no
mobil:

Styremedlem: Jens Christian Riis
styremedlem@ormsund.no
mobil:

Styremedlem:
foreldre@ormsund.no
mobil: