Måned: august 2015

Takk til DataRespons

Vi har mange mindre sponsorer som alle har gitt oss tillit og støtter vårt arbeid i ro-idretten. DataRespons har ved flere anledninger gitt oss økonomisk støtte og har igjen gitt oss et bidrag. Vi søkte om midler til å kjøpe inn flere årer til junior jentene. Og vi har fått inn på konto 10.000,- kroner til dette formålet.

Stor takk og det er spesielt gledelig at jentene blir tilgodesett. Junior jentene er en flott gjeng og vårt håp er at de skal utvikle seg videre og roklubben sammen med dem. På siste regatta på Tunevannet vant jr.B jentene både dobbeltsculler og dobbeltfirer.

Og igjen, takk for tilliten.

Ny åtter på plass

Det er med stor glede vi kunne ønske en ny åtter velkommen idag. Thøger kjørte den inn til roklubben og mange NM aktuelle roere var på plass og løftet den inn i hallen. For roklubben var dette en milepæl og det er over 30 år siden vi hadde råd til noe slikt. Takk til DnB Sparebankstiftelsen.

Dette lover godt for det kommende NM i Stavanger senere i høst. For å si det sånn; POKALEN SKAL HJEM !!

Stolte Ormsundere med den nye åtterenÅttermannskapetOrmsund åttere på plass i båthallenThøger med den nye åtteren

Nytt kajakkstativ i båthallen

Iløpet av sommeren er båthallen nærmest veien ryddet. Og det er kjørt flere lass på Grønmo. I tillegg så har det blitt ryddet i gamle riggere og det er blitt mindre å holde styr på. De herrer Torbjørn, Ole Martin, undertegnede og andre forbipasserende har gjort en flott innsats. Så nå er alle kajakkene plassert innerst i hallen. Flytevestene skal også lagres på samme sted. Og snart får vi nok plass til årene også. Takk for innsatsen.Kajakkstativet innerst i båthallenHusjef Torbjørn ved kajakkstativet