Kjære Ormsund medlem !                                                                                                                                                                                                          

Det blir sesongåpning søndag 28. april kl. 13:00, med dåp av mange båter.

Fra kl. 10:00 er det dugnad på materiellet. Her er det obligatorisk oppmøte for alle trenende mannskaper.

Det blir salg av vafler og egnet drikke. De som jobber dugnad, vil bli spesielt tilgodesett.