Ormsund Roklub bruker NIF sitt medlemsregister.
Innmelding i klubben gjøres derfor på siden: https://medlemskap.nif.no/ (åpnes i ny fane)

Utmelding:

Utmelding fra klubben må skje skriftlig/per mail.  Inntil dette blir gjort anses du som medlem selv om du ikke trener og må likevel betale kontingenten.

Utmelding sendes til sekretar@ormsund.no