Leder: Anne Cathrine Hunstad
leder@ormsund.no
mobil: 932 59 508

Nestleder: Siri Halvorsen
nestleder@ormsund.no
mobil: 924 18 115 

Sekretær: Hilde Pran
sekretar@ormsund.no
mobil: 924 18 115 

Forretningsfører: Kjell Løvlie
forretning@ormsund.no
mobil: 92400293

Hussjef: Per Giltvedt
hussjef@ormsund.no
mobil: 90587833

Rosjef: Eva Hansen
rosjef@ormsund.no
mobil: 90799966

Materialsjef: Halvor Juvet
materialsjef@ormsund.no
mobil: 95922442

Varamedlem: Hans-Gunnar Grepperud
styremedlem@ormsund.no
mobil: 48407775