Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle årsberetningen for 2021
 9. Behandle regnskapet
 10. Vedta budsjettet for 2022
 11. Behandling av styrets forslag om å vedta lov for idrettslag, herunder organisasjonsplan, link
 12. Fastsette medlemskontingent for 2023
 13. Valg av styrerepresentanter
 14. Heder og verdighet

Dokumenter:

Regnskap og budsjett