Årsmøte 2018

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) [2] samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Minnes de som har gått bort det siste året.
  Bredo Olsen, Erik Mesel og Per Reidar Ulrikson
 5. Behandle årsberetningen for 2017.
 6. Behandle regnskapet.
 7. Behandle innkommende forslag.
  Ref. forslag fra Styret om endret styresammensetning.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta budsjettet for 2018.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  Se valgkomiteens innstilling: