Ro-aktiviteten.

Det har vært et meget aktivt år. Årboka 2017 og nettsiden (www.ormsund.no) gir det aller beste bildet på vår aktivitet. Ansettelsen av Ivo Yanakiev som fast hovedtrener har gitt oss et helt annet grunnlag og sammen med Eva Hansen har dette løftet oss. Her er mange muligheter for den som vil bare vil være fysisk aktiv, eller de som vil satse på konkurranser. Tilbudet blir bredere og mer variert for hvert år. Vi ser også at antall nye medlemmer er stabilt og har notert 35 nye medlemskap i år.

Vi har i år arrangert vår egen regatta igjen på Årungen etter mange års fravær. Regattasjef Eva Hansen med et 50-talls frivillige laget regatta for alle og det ble et flott ro-arrangement ute noen bemerkninger. Helt på tampen av sesongen ble det arrangert roing fra innerst i Bunnefjorden helt hjem til klubbhuset. Det ble en suksess med 75 roere på vannet. Egen båt for tilskuere og servering av mat/drikke etter innkomst på Oslo Fjordcruise sin Jakobine ble en innertier. At vi også fikk stille vann og sol i oktober var med på å gjøre dette spesielt.

Hus og hjem.

Ved påsketider fikk vi installert den nye betong brygga. Ved hjelp av Oslo Havnevesen som løftet den på vannet og frivillige kom den på plass ved roklubben.  Vi mangler fortsatt å få moringene i posisjon, men det kommer nok. Roklubben arvet Torbjørn Ourens leilighet og etter en mengde rydding ble den klar for utleie. Den gir oss en stabil inntekt og gjør det mulig å fortsette å ha en fast ansatt trener. Torbjørn Ouren var en altmuligmann og han samlet også på alt. I den gamle verkstedhallen blir det stadig ryddet og mye er solgt unna. Dette har gitt plass til 10 ekstra kvadratmeter med vektrom.

En takk til Ole Martin Berge, Nils-Jørgen Bjønness, Nils Jakob Hunstad og Zibi. Den gamle verkstedhallen vil nok bli ferdig ryddet om et år eller så.

I skrivende stund skal Hafslund legge en ny kabel til trafo stasjonen ved roklubben. Etter avtale skal de også støpe en mur i nedkant av veien mellom vår port og NMS. I fremkant her vil det bli en støpt sokkel som roklubben kan bruke som fundament for en bod for båtmotorer og bensin.

Administrasjon.

Per Ulrikson døde ved årene i sommer og hans innsats som sekretær har vært formidabel. Han har vært en fantastisk pådriver.

Vi har vært så heldige og fått med oss Hilde Pran videre. Hun kjenner oss fra før og har tid til å påta seg et slikt verv. Vi jobber med et forslag om å slanke styret og gjøre klubben mer lettstyrt. Bruk av digitale løsninger er langt kommet, men vi har enda muligheten til å forenkle mange gjøremål.

Økonomi.

Vi må igjen takke Kjell Løvlie for hans utrettelige innsats med bøkene og også her er alt digitalisert og vi jobber med alle regnskaper vel plassert i «Skya». Roklubbens organisering er under debatt og sammen med Stig Eide Sivertsen og andre ser vi på mer effektiv drift. Dette fordi vi har større inntekter fra utleie av mobilstasjoner, leilighet og gymsal.

Siden noen tid tilbake har vi budsjetter, budsjettmål og budsjettansvarlige. Det gir en forutsigbar drift og vi kan levere med klare planer og mål. Sammen med et effektiv redskap for registrering av medlemskap og betaling har dette gitt resultater.

For styret Ormsund Roklub

Per Giltvedt/leder