Visjon: Vi skal være en miljøvennlig og sunn roklubb.

Misjon : Å skape et allsidig og inkluderende ro – og idrettsmiljø som begeistrer og skaper trivsel for alle i nærmiljøet.

Verdier: Som en holdningsdrivende, sosial, inspirerende og raus roklubb ønsker vi å legge til rette for gode mestringsopplevelser, individuelt og kollektivt.