Senhøsten 2017 kjøpte roklubben en VW Transporter for å kunne trekke klubbens båttilhengere og tilby transport til trening og regatta. Vi har hatt behov for en slik bil i flere år, men problemet har vært løst ved å bruke leiebiler. Det kostet etter hvert dyrt og bilen har vært godt brukt i hele år. Kombinasjonen med en fast ansatt trener og tilrettelegging av felles transporter er med på å skape felleskap og godt miljø. Mange husker med et smil om munnen diverse turer med Ormsund bussen.

Vi har i 2018 hatt 86 rene Ormsund seiere på regattabanene, noe som kan krediteres den gode jobben som gjøres av vår hovedtrener, Ivo Yanakiev med god hjelp av et lite antall hjelpetrenere. Vi har også i år hatt deltakere i U23 VM, junior VM og Baltic cup, noe som vitner om at det vi driver med går i riktig retning. Som et resultat av god innsats har vi også i 2019 fått med 1 utøver i Norges Roforbunds utviklingsgruppe. Det er per i dag tilbud om trening 6 ganger per uke for våre aktive, og gledelig nok har den yngste juniorgruppa (jr C og D) nå kommet opp i et antall på ca 15 utøvere som er fast på trening. Dette skyldes i hovedsak den jobben som ble gjort i fjor, med besøk på diverse skoler i nærområdet.

Hilde Pran har hatt sitt første hele år som sekretær og det har vært mange aha opplevelser og mye jobb å sette seg inn i forgjengers noe kryptisk system. Hilde har snart fått ryddet styrerommet og vi har et oppdatert og vel fungerende medlemskaps register. Dette er grunnlaget for alle våre aktiviteter og muligheter for å søke om bidrag og andre understøttelser. Hvert år gjøres det kraftige oppryddinger i listene og ikke betalende fjernes. Vi har per nå omtrent 300 betalende medlemmer. Siste året er i underkant av 100 medlemmer sluttet, mens 57 nye fjes har begynt i roklubben. Dette gir oss inntekter på godt over 300-tusne kroner.

Av aktiviteter gledet arrangement av vår egen regatta i våres. Det var et krafttak for hele klubben og ga oss mye velfortjent ros. Takk til Eva, Nina, Hella og Anca som dro lasset. Stå på jenter!

Iløpet av året har vi installert LED belysning i alle klubbens treningsrom. Det var helt nødvendig å skifte ut de gamle armaturene fra 1980-tallet. Belysningen i gymsalen har vært dunkel de siste årene og vi trengte til et løft om vi fortsatt skulle leie ut til andre.

Det har vært arrangert dugnad med mye folk og stor innsats både vår og høst. Her er det vasket, pusset, reparert og gjort annet vedlikehold. Arbeidet her har vært ledet av material- og hussjef.

Vi har også hatt utskifting av en strømkabel i veien og den er nå asfaltert og satt i stand etter lang tid. I forbindelse med dette arbeidet har vi også fått oppgardert to kummer ved innkjørselen, fjernet et bed mellom oss og NMS samt laget en støttemur. I tillegg har vi fått planert og asfaltert et hjørne mot NMS og støpt ei plate hvor det er tenkt en bod for lagring av båtmotorer og bensin. Arbeidet med boden blir ikke gjort ferdig i år.

Det har vært gjort en masse arbeid på mindre og spontane arbeidsinnsatser. Det er flott at det er mange som bryr seg og bidrar der det trengs.

Vi har hatt en lengre utredning av klubbens regnskaper og skillet mellom profesjonell utleier og idrettslag. Her er vi havnet i skatteposisjon og for året 2017 betaler vi skatt. Takk til Kjell Løvlie og Stig Eide Sivertsen som har loset oss igjennom det farvannet.

Per Giltvedt                                                                           Nina Margrethe Grude

Leder                                                                                                              Nestleder

Kjell Løvlie                                                                                       Lars Petter Fjeld

Kasserer                                                                                                            Hussjef

Eva Hansen                                                                                  Morten Grepperud

Rosjef                                                                                                        Materialsjef