Kontingentsatser (NB! pr. kalenderår):

Aktiv voksen (fra året man fyller 18): 2.000
Aktiv junior (under 18 år): 1.400
Støttemedlem: 800 (Gir ikke adgang til bruk av treningsfasilitetene.)
1. gangs purring: 30
2. gangs purring: 60

For medlemmer i samme husstand er samlet kontingent begrenset til kr 3.800.

Kontonummer for innbetaling av kontingent: 1645 13 36723

Nye medlemmer som melder seg inn i klubben etter 1. september, betaler halv kontingent det første året.

Engangsavgift for nøkkelbrikke: 200   – Betales ved overlevering av brikken.

Det understrekes at alle – NB! også alle husstandsmedlemmer – som ønsker å benytte klubbens treningsfasiliteter, må være registrerte medlemmer. Og kontingent for aktivt medlem må være betalt senest 1. april. Eventuelle trenende som ikke har ordnet dette, risikerer å bli bortvist.

For å bli registrert som medlem, må man fylle ut innmeldingsskjemaet – skjemaet Bli medlem under Medlemskap.

Velkommen!