1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle årsberetningen for 2020.
 9. Behandle regnskapet.
 10. Vedta budsjettet for 2021
 11. Behandling av styrets forslag om å vedta en forenklet lov for idrettslag
 12. Fastsette medlemskontingent for 2022
 13. Valg av styrerepresentanter
 14. Heder og verdighet