1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) [2] samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Minnes de som har gått bort det siste året.
 5. Behandle årsberetningen for 2018.
 6. Behandle regnskapet for 2018.
 7. Behandle innkommende forslag.
  Forslag om forskjellig kontingentinndeling. Kontingent for studenter hjemme i sommermånedene, oppdeling av kontingent i flere avdrag, drop in osv.
 8. Fastsette medlemskontingent 2020.
 9. Vedta budsjettet for 2019.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 11. Foreta valg av styremedlemmer:
  Valgkomiteens innstilling blir behandlet.
 12. Avslutning.