ÅRSBERETNING 2016, ORMSUND ROKLUB

Årsberetningen gir et bilde av roklubbens aktivitet i 2016 og styrets prioriteringer for 2016. Alle aktiviteter er blitt beskrevet i tekst og bilder på www.ormsund.no. Og vi kan igjen glede oss over en årbok som skal legges tilgjengelig på nettet og også lages i et beskjedent opplag i papir. Vårt æresmedlem Torbjørn Ouren døde i mars etter kort tids sykdom. Det var usigelig trist og vi har alle merket at en av klubbens største bidragsyter er borte.

Regattaer

Vi har vi vært på alle norske regattaer med roere i klassene for nybegynner, juniorer, seniorer og master roere. I år har det vært meget stor aktivitet og det som gleder mest er den store gruppen yngre. Her er mange jenter og gutter helt ned i 11 års alderen som har vært på vannet og også deltatt i regattaer. Flott innsats av Eva Hansen med mange støttespillere har virkelig satt fart i roingen denne sesongen. Spesielt må vi trekke frem mange mammaer og pappaer som har brukt fritiden sammen med oss.

Og rosjefens rolle som organisator er veldig sentral og denne jobben har Antje Peine skjøttet. Vi prøver å gjøre det vi er gode på og alle har noen sterke sider. Frank Robert Blindheim har hjulpet oss med treningsprogrammer og en egen Facebook gruppe har gjort informasjonsflyten lettere.

Noen høydepunkter i år:

  • Nikolay Bjønness har deltatt både i junior EM og junior VM.
  • I NM på Tunevannet stilte vi med senior åtter for damer og herrer. Samt at vi stilte med jente junior åtter.
  • Junior jentene med Rikke, Serine, Anna og Emilie ble tatt ut til å representere Norge i Baltic cup i Hamburg.
  • Masterklanen har nå et tredve-talls navn på blokka, hvor halvparten ror regattaer. Forsterkninger fra Skullerud Sportssenter har gitt oss nye roere på Nøklevann og de ror også fra klubben på Malmøya. Eldste roere på regattabanen er langt over 70 år.

Treningsaktivitet

Ivo Yanakiev er nå ansatt trener i roklubben. Han og hans familie kom til Norge senhøstes og er godt i gang. Det har gitt en ny giv og oppmuntret mange til å trene mer og bedre. Frem til Ivo var på plass har våre trenere har greid å få til roing på vannet med instruksjon mange dager i uka. Dette er et fundament for den aktive roingen og vi håper at dette vil være starten på ro karrieren for mange nye rekrutter. Noen dager har vi hatt opptil 3 følgebåter på vannet samtidig. Mosjonsaktiviteten i klubben er god med mange innom, både i organiserte former og alene innom når det passer. Dette gjelder alle aldersklasser og vi ser at den uorganiserte bruken av huset er minst like stor som den organiserte delen. Mange ungdommer benytter treningsmulighetene og er her flere ganger i uken. Vi har nå mange faste treninger mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Mye roing, men også løping, sirkeltrening etc.

Anlegg, båter, brygge og Materiell

Igjen har det vært stor dugnadsånd har gitt et meget budsjettvennlig resultat. Og det har blitt gjort mye for å få plass til alle båtene våre, samt riggere og årer.

Et tilskudd fra DnB Sparebankstiftelsen med beløp 400.000,- gir oss en plattform for å skaffe mer materiell og bygge opp aktiviteten på Nøklevann. Nå er det bare våre egne krefter og ressurser som legger begrensninger.

På sesongåpningen ble det døpt en ny åtter, en dobbeltfirer og to scullere. Aldri har roklubben satset med slik tyngde.

Vi overtok også alt materiell fra Ringsaker roklubb som dessverre gikk inn etter å ha slitt en del år. Her overtok vi et 15-talls båter og en mengde årer. Samt båttilhenger, båtmotor, C2 maskiner etc. Dette har gitt oss en del utfordringer med lagring og plassering av materiell.

Arbeidet med å sikre en robane mellom Ulvøya og Malmøya fra Ormøysletta fortsetter. Vi har søkt om tillatelser og penger. Men det vil nok ta mange år før dette er realisert.

Styre og Administrasjon

Vi har hatt 7 styremøter i år, og i tillegg benytter styret E-post og telefon, samt uformelle møter i klubben for å holde kontakt. Alle vesentlige avgjørelser tas i styremøtene.

Iår har vi 356 medlemmer ved utgangen av året, og vi har ryddet ganske kraftig. Ytterligere forbedringer i arkivet vil det bli når vi får inn oppdateringer fra medlemmene etter kontingentforfall. Antall innmeldt i 2016 er 90 personer.

Per Ulrikson har også i år tatt seg av medlemsregistreringer og referater fra klubbens møter. Og han har gjort en omfattende oppgradering av hele systemet som fungerer bedre og gir oss mer kontroll. Det synes på kontingentinngangen. Neste år så blir det krav om et sentralisert medlemsregister.

Roklubbens nettside www.ormsund.no fungerer godt og gir oss nyheter og sprer informasjon. Takk til Håvard Stenbekk Giltvedt.

Historielaget

På klubbens styrerom og i treningsrommet er det kommet opp mange nye bilder og med forklarende tekst slik at gode minner og prestasjoner er dokumentert. Historisk materiale er tatt vare på og historien vil bli presentert for klubbens medlemmer ved flere fotomontasjer. Vi har samlet inn ett eksemplar av årbøker utgitt fra 1901 og fremover samt jubileumsbøker. Disse er sendt til Nasjonalbiblioteket og lagt ut på nett i digitalisert form. Vi håper på at denne jobben er ferdig iløpet av 2016. Vi takker Ivar Glomstein. John Lerskau, Espen Treider og Torbjørn Ouren for innsatsen. Arbeidet fortsetter.

Økonomi

Vi har en ryddig økonomi og det blir stadig ryddet i gamle saker. Inngangen av medlemskontingenter er god og siden nå alle konti er nettbaserte har vi en mye bedre oversikt. Sammen med et bedre medlemsregister ser vi at flere betaler sin kontingent. Vi har en kontingentinngang over 310.000,-.

Sponsorer

Ved vår satsing på yngre roere og å legge huset til rette for en bredere bruk er vi også blitt mer attraktive for sponsorer. Vi har idag flere som er villige til å støtte oss økonomisk. Nevnes må Kvinne- og Familieforbundet, Abildsø Elektriske og Datarespons samt private. Tusen takk for bidragene.

Hus og Heim

Ved Torbjørns bortgang overtok roklubben hans leilighet i andre etasje. Ved utleie kan dette gi roklubben enda bedre og større faste inntekter som kan brukes til å øke aktiviteten. Stor takk igjen til de fastboende i huset. Med små og store oppgaver som de løser går klubben og driften av huset videre. Asfaltdekket på båtplassen har vart i over 30 år og er nå lagt på nytt.

Mange har vært positive og aktive bidragsytere. Styret takker hver og en.

Styret Ormsund Roklub, november 2016.