Å gjennomføre digitale møter er noe mange gjør mye om dagen.
For Ormsund Roklub er det imidlertid ikke så vanlig å gjennomføre digitale årsmøter. Vi ber derfor om velvilje til å få dette til å lykkes.

Planen er at styrets forman for det meste har ordet. Andre styremedlemmer har ordet på noen sakspunkter.

Dersom man ønsker å komme til ordet (stille spørsmål osv)
og ved stemmegivning brukes:

  • Funksjonen «rekk opp hånden» i Skype
  • Skrive på chat’en

For øvrig tenker styret at følgende er fornuftig:

  • Møtedeltakere bør skru av mikrofon når man ikke snakker
  • Det er ikke nødvendig at alle har på video.
  • Styret vil vise video av den som prater