Etter en vellykket sommerfest i fjor håper styret at sommerfesten kan bli en årlig tradisjon.

Ro-sesongen okkuperer mange helger frem til skoleferien, og de helger som er ledige ønsker vi skal forbli åpne for annen ønsket aktivitet. Av den grunn har vi i år valgt å invitere til sommerfest på roklubben.

TORSDAG 20. JUNI KLOKKEN 18.00

Vi serverer grillmat med tilbehør. Drikke medbringes av hver enkelt. Kake og kaffe skal vi også ordne.

Styret håper på enda større oppslutning i år, og det presiseres at sommerfesten er for alle klubbens medlemmer og deres familier!

Sosial forbrødring på tvers av aldersgrupper og aktivitetsnivå er viktig så vi oppfordrer alle til    å «få med» flest mulig.

Spesielt velkomne er klubbens nyeste medlemmer med sine respektive familier!

Hvis varmen skulle komme blir det muligheter for en dukkert, og vi setter i såfall ut badetrappen.

Litt betaling må vi ta; kr 150,- for voksne og 100,- for barn.

Påmelding (navn samt antall voksne/barn) pr mail til hildepran@hotmail.com senest mandag 17. juni.

Vi håper alle klubbens medlemmer setter av tid til å tilbringe noen timer sammen med oss denne kvelden. Det blir helt sikkert en hyggelig kveld.

Hilsen styret/festkomiteen, dvs Eva, Hilde og Nina