Iløpet av sommeren er båthallen nærmest veien ryddet. Og det er kjørt flere lass på Grønmo. I tillegg så har det blitt ryddet i gamle riggere og det er blitt mindre å holde styr på. De herrer Torbjørn, Ole Martin, undertegnede og andre forbipasserende har gjort en flott innsats. Så nå er alle kajakkene plassert innerst i hallen. Flytevestene skal også lagres på samme sted. Og snart får vi nok plass til årene også. Takk for innsatsen.Kajakkstativet innerst i båthallenHusjef Torbjørn ved kajakkstativet