Vi har mange mindre sponsorer som alle har gitt oss tillit og støtter vårt arbeid i ro-idretten. DataRespons har ved flere anledninger gitt oss økonomisk støtte og har igjen gitt oss et bidrag. Vi søkte om midler til å kjøpe inn flere årer til junior jentene. Og vi har fått inn på konto 10.000,- kroner til dette formålet.

Stor takk og det er spesielt gledelig at jentene blir tilgodesett. Junior jentene er en flott gjeng og vårt håp er at de skal utvikle seg videre og roklubben sammen med dem. På siste regatta på Tunevannet vant jr.B jentene både dobbeltsculler og dobbeltfirer.

Og igjen, takk for tilliten.