Idag fikk vi en hyggelig beskjed. Vårt arbeide med elektronisk lagring av bilder og materiell, dvs årbøker, bilder og jubileumsbøker, er gitt NKF Prosjektstøtte kulturvern. Med sum stor kroner 30.000,-.

Vi gleder oss til det videre arbeidet sammen med Nasjonalbiblioteket og Digitalt Museum. Her vil vi fra neste år jobbe med å samle sammen, systematisere og lagre vårt historiske materiale digitalt.