Postkasser

 

Vår postadresse har i mange år vært postboks 263 sentrum, 0103 Oslo. Men, nå er det slutt. Og vi har montert en ny postkasse på veggen til Norsk Modellseilerforening (NMS).

Vi henstiller nå alle til å begynne å bruke vår nye adresse, Sundveien 37, 0198 Oslo.