Ro-sesongen har jo egentlig aldri vært over. Vi har rodd i alle årets måneder. Men, tradisjonen tro, så har vi sesongåpning med dugnad tidlig på våren. Da blir det tatt et krafttak, vasket. luket, ryddet og kastet en masse. I tillegg så ble det døpt fire båter , grillet pølser, drukket kaffe og spist vafler og kaker i mengder.

9_Eva og

Hus-sjef Eva Hansen med hjelpere luket bedene ved inngangen. Pappa Serine drar kjerra.

11_Lukerne og feiern

Rita Mesel og Hella Yngsdal luket bedene mot veien. Hermann Mathisen kjørte feiemaskinen.

8_Båtvask

Materialsjef Erik Andresen sørget for at båter ble vasket og ettersett.

10_Pusse romaskiner

Romaskinene ble vasket, støvsuget og smurt. Spinning-syklene ble også ettersett.

6_Aktive roere

Aktive roere sto åreborg og applauderte flittig etter hver båtdåp.

4_Per Ulriksson

Per Ulrikson fikk navnet sitt på en singlesculler. Bjørn Egeberg døpte båten og takket samtidig Ulrik for lang og tro tjeneste.

3_Morten Grepperud

Morten Grepperud ble hedret med navnet sitt på en firer. Anna og Serine holdt en flott tale. Morten er en hedersmann.

2_Per Giltvedt

Leder Per Giltvedt fikk navnet sitt på den nye åtteren. Det er over 30 år siden vi hadde penger til en slik investering. Lars Bjønness holdt en flott tale om åtterens historie og vi håper fortsatt på en etterlenget NM tittel.

1_Treider

Espen Treider ble navnet på den nye juniorsculleren. Espen ble i talen hedret for lang innsats med bilder, trykksaker, årbøker og et vennlig sinn. Alltid i godt humør. Anniken og Rikke holdt en fin tale.

7_Pølesegrilling

Og det ble grillet pølser. Noe varmt trengtes. Grillmester var Aksel Hårstad. Hermann Mathisen venter utålmodig.