Jeg må bøye meg i hatten. Og takke hver og en for innsatsen. Tross mange advarsler om pinse og manges manglende muligheter til å bidra. Vi stilte veldig mange funksjonærer og flere enn planlagt.

Vi hadde planlagt et tyvetalls personer til ulike oppgaver og endte opp med 30 personer og vi hadde folk med på alle poster.
  • på start hadde vi 2 personer
  • vi hadde fire båtførere, en redningsbåt og legebåt. Pluss vannsjef som organiserte alle aktiviteter på vannet.
  • Nummerutdeling 1 person
  • PR bilder og oppfølging journalist. 1 person.
  • Oppdatering oppslagstavler. Fire personer på omgang.
  • Kioskdrift og mat dommere, funksjonærer. 8 – 10 personer.
  • Kontinuerlig vask og rydding 1 person.
  • Måltårn. 3 personer på regattakontoret. Pluss speakertjeneste.
  • Oppfølging parkering. 1 person deltid.
Og dette var på regattadagene. I tillegg har det vært laget til mat, innkjøp, utkjøring av båter pluss diverse laging av plakater bannere osv.
Og i tillegg har vi hatt mange roere på vannet med lagledere, trenere, og annen hjelp og oppfølging.
Tusen takk, alle sammen. Fortsatt god pinse og ha en flott 17.mai fest.