Vår aktivitet er stor og vi prøver etter beste evne å informere og gi alle en mulighet til å være med de tilstelninger og arrangementer som roklubben innbyr til.

Og da har styret en mulighet til å legge ut informasjon om kommende aktiviteter. Se på høyresiden. Her kan du få informasjon og planlegge fremover.

Dette i tillegg til alle andre informasjonskanaler.

3

Fra en tidligere klubbkapproing. Alle i båtene.

Du blir vel med. Vi har plass til alle som vil være med.

Du blir vel med. Vi har plass til alle som vil være med.