Denne helga er det dugnad på Ormsund og vi starter hver dag klokken 10.00. Og holder å til litt utover ettermiddagen.

Fellesdugnad på lørdag og søndag fra 10.00.

Fellesdugnad på lørdag og søndag fra 10.00.

Lørdagen tar vi for oss hus og heim. Rydding og kast er stikkord. Container er på plass.

Søndagen er er utstyr og materiell som skal vaskes og stelles. Og det skal lages lister over mangler og nødvendige reparasjoner.

Det er pliktig oppmøte for alle som har benyttet utstyr iår.

Det er kjøpt inn nødvendig utstyr for å gjennomføre arbeidet. Men, still i arbeidstøy. Godt og varmt.

Styret vil lede dugnaden og fordele oppgaver. Spør og du blir straks og med en gang satt i jobb.

Alle velkommen.