Kjære Ormsund-medlem !

Nå skal alle ha mottatt faktura for årets kontingent. Og betalingsfrist er 21.februar. Vi oppfordrer alle til å betale sin kontingent med glede og – og å sørge for å få noe igjen for din kontingent. Vi har en ansatt trener på full tid. Og han er på roklubben hver dag fra på kveldstid og på formiddagen lørdag og søndag.

Det er opp til deg selv å nyttiggjøre deg klubbens mange tilbud – se vår hjemmeside www.ormsund.no

Dersom du ikke har mottatt krav eller det er noe annet vi kan hjelpe deg med. Kontakt vår sekretær på telefon 992 43 327, eller på mail:  per.ulrikson@lifi.no

 For medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 1. april, vil adgangsbrikker bli sperret.

Kontingentsatser:

I årsmøtet i 2016 ble kontingentsatser for 2017 fastsatt som følger:

Aktiv voksen (fra året man fyller 18):                        1.750,- kr
Junior (under 18 år):                                                     1.150,- kr
Støttemedlem:                                                                    550,- kr

Maks. kontingent for medlemmene i en husstand:   3. 500,- kr

De som melder seg inn i klubben i perioden september – desember, betaler halv kontingent det første året.

Følgende presiseres:

  • Støttemedlemmer har ikke anledning til å benytte klubbens treningsfasiliteter.
  • Alle i en husstand som skal benytte klubbens treningsfasiliteter, må finnes i klubbens medlemsregister. Eventuelle trenende som ikke finnes i medlemsregisteret, vil bli bortvist.

For at klubben skal kunne opprettholde et godt servicetilbud til medlemmene, er det viktig at kontingenten blir innbetalt så snart som mulig. For manglende innbetaling av kontingent, gjelder følgende:

  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 1. gangs purring 30,-
  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 2. gangs purring 60,-
  • Norges Idrettsforbunds lover krever at vi stryker medlemmer som ikke har betalt kontingenten 2 år på rad.