Med hovedvekt på -90 tallet var Vingersjøen og Kongsvinger Roklubb en flott regatta. Og Knut Strengelsrud er uten sammenligning norsk rosports mest ihuga pådriver. Hele anlegget på Kongsvinger er hans virke.

Kongsvinger Roklubb. Ferdig bygget og klar for bruk.

Kongsvinger Roklubb. Ferdig bygget og klar for bruk.

Dessverre ble en ombygging en meget langdryg affære og 2 års byggeprosess ble til 10 år. Da er også alle ildsjeler slitne og mange trakk seg unna. Nå er anlegget ferdig og gjeld er betalt. Etter en slik maraton er det igjen muligheter for vekst og liv på Kongsvinger.

Vi har lenge snakket om å ta oss en tur til Kongsvinger. Og vi ble godt tatt imot.

Fra venstre, Knut Strengelsrud, Per Ulriksson, Kjell Fotland og Ole Nafstad.

Fra venstre, Knut Strengelsrud, Per Ulriksson, Kjell Fotland og Ole Nafstad.

Knut hadde jo mange år i Veritas og dannet også der en roklubb. Både Ulrik og Kjell Fotland hadde sine roturer der.

Flo, fjære og strømforholdene i Glomma virker veldig inn på Vingersjøen.

Flo, fjære og strømforholdene i Glomma virker veldig inn på Vingersjøen.

Mange husker den bratte veien opp til båthuset.

Måltårn og båthus. Sirlig ettersett og malt.

Måltårn og båthus. Sirlig ettersett og malt.

Det er enda et stykke til det er isfritt på Vingersjøen.

Det er enda et stykke til det er isfritt på Vingersjøen.

Orden i båthallen er noe vi kan lære på Kongsvinger.

Orden i båthallen er noe vi kan lære på Kongsvinger.

Her er flere båter som er kjøpt fra Ormsund. Blant annet Aage 2+, som hadde vårt nummer 40.

Her er flere båter som er kjøpt fra Ormsund. Blant annet Aage 2+, som hadde vårt nummer 40.

Treningsrom