vi har i flere år jobbet med et prosjekt for å få alle våre årbøker og jubileums-årbøker tilgjengelig for alle. Vi har jobbet med Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet. Nå er jobben gjort. Stor takk til alle som har bidratt.
Vi vil jobbe videre med digitalt museum legge ut flere bilder og medaljesamlinger, samt annet historisk materiale.
Videre vil vi ta for oss historien om Malmøen Roklub og hvordan båter/årer ble kjøpt og skipet til Sandefjord hvor dannet grunnlaget for denne roklubben. Sandefjord Roklubb er jo 100 år iår.
Og alt kan finnes på www.nb.no. Søk Ormsund Roklub.