Det er en stor glede å kunne ønske nye medarbeidere velkommen i årets årbok-komitee.

Gro har tatt på seg oppgaven å lage årboka for 2017.

Gro har tatt på seg oppgaven å lage årboka for 2017.

Gro Matland Nevstad: gronevstad@gmail.com
Utdannet journalist og har jobbet mange år i norsk presse. Etter et nesten fire år langt opphold i Peru ville jeg studere mer og tok grafisk design. Jobber nå som kommunikasjonsrådgiver/grafisk design. Gift med Kjetil, mor til tre – der Karen i midten driver med roing. Vi bor på Ulvøya.

Hilde Pran er klubbens sekretær og skal også dele jobben med årboka.

Hilde Pran er klubbens sekretær og skal også dele jobben med årboka.

Hilde Pran: hildepran@hotmail.com

Hilde forteller: uten å være skråsikker, antar jeg likevel at jeg er roklubbens eneste medlem som ikke kan ro, i hvert fall ikke i vann, og jeg eier ikke konkurranse-instinkt! Grunnen til at jeg ble med i roklubb-miljøet i min ungdom, skyldes at Nils Jørgen og Lars Bjønness hadde så mange hyggelige venner der. Det var ikke mange regattaer og fester jeg gikk glipp av i sin tid…!

Årsaken til mine manglende ro-kunnskaper er fordi jeg har CP, med dårlig balanse og koordinering så jeg liker meg best på romaskiner!

For øvrig er jeg bibliotekar i SSB og er vant med lister og statistikk, så jeg tar fatt på oppgavene med stor glede.

Ivar Lund har levert en rekke bilder til flere utgaver av årboka.

Ivar Lund har levert en rekke bilder til flere utgaver av årboka.

Ivar Lund: ivarlund@gmail.com

Ivar er faren til Adrian og har selv vært medlem siden 2016, med svært fjern og begrenset fortid i Haldens Roklub og NSR. Av yrke korrekturleser, noe jeg håper skal komme årboka til gode. Bor på Mortensrud.

 

Og med dette, send inn dine bidrag og bilder nå. Det er ingen grunn til å vente.