Kjære medlemmer!

I anledning Årboken 2017 har årbokskomiteen lansert et nytt innslag i årets årbok. Dette er «Kåringer». Komiteen har lagt frem de nominerte og det er nå opp til dere å svare på de to undersøkelsene, og avgi din stemme. I undersøkelsene vil det under hver kategori, punktvis stå en kriterieliste for denne kategorien. Under der igjen vil det være bilder med en kort og beskrivende tekst under, som oppsummerer personenes handlinger, som gir grunnlag til nominasjonen. Velg kun én person per kategori og husk å trykk på «ferdig»-knappen for å sende inn undersøkelsene. Ellers vil alle svarene gå tapt.

Undersøkelsene er delt inn i junior og senior, men ALLE skal svare på BEGGE undersøkelsene, uavhengig om du selv er enten junior eller senior.

Undersøkelse om de nominerte juniorene: https://no.surveymonkey.com/r/HPRMBFP

Undersøkelse om de nominerte seniorene: https://no.surveymonkey.com/r/HGVDGQC

(Hvis det ikke er mulig å trykke direkte på linkene over, kan man kopiere en og en og lime inn i en ny fane)

Med vennlig hilsen Årbokskomiteen 2017