ved å betale din kontingent har du inngangsbilletten til det «gode liv» og du kan ha din egen nøkkelbrikke. Da har du tilgang til en mase treningsutstyr og kan stort sett komme og gå som det passer.

Nøkkelen til det gode liv.

Nøkkelen til det gode liv.

Nå har alle fått sitt kontingentkrav tilsendt og betalingsfristen er passert. Vi stenger nå fortløpende nøkkelbrikker hvor det ikke er registrert betaling.

Om du ikke har fått kravet tilsendt eller noe er uklart, så ta kontakt med Hilde Pran på mail: hildepran@hotmail.com

Og til de mange som har betalt, ha et flott treningsår !