Styret i Ormsund Roklub inviterer alle klubbens medlemmer med følge til årets høstfest lørdag 10. november i klubbens lokaler kl 1900.

Blader

 

Vi håper at det er mange av klubbens medlemmer som har lyst og anledning til å vie kvelden sammen andre rovenner. Den sosiale delen av rolivet er viktig og det å ha møteplasser hvor klubbens medlemmer kan utveksle historier og bygge ro-nettverk er en slik arena.

Brygge

I løpet av kvelden blir det blir mat og drikke, (sports)quiz, skryt og gode historier fra rosesongen 2018 og sosiale timer sammen.

Mat

Pris er kr 300,- for voksne og kr 150,- for de under 18 år. Dette inkluderer mat og en enhet drikke, samt kaffe og kake. Drikke (brus, øl og vin) utover dette er til salg. Påmeldingsfrist fredag 2. nov på følgende måte:

  • Innbetaling til konto 1503.40.37903 – merk med Høstfest 2018 og navn
  • Mail med navn på de som kommer til hildepran@hotmail.com

Velkommen !