Robassenget med pumpe og ventiler har blitt skiftet og oppjustert over de siste årene. Morten Grepperud startet med å få laget tegninger basert på de gamle skissene og Jan Giltvedt ordnet opp med nivåreguleringen. Henning Johan Amundsen og Magnus Grepperud har sett på pumpebrønnen og rørsystemet.Det er blitt et nytt og velfungerende system.

Henning Johan og Magnus finner ut av pumpebrønnen.
Jan Giltvedt vasker med høytrykksspyler.

Nå er Jan Giltvedt igang med høytrykkspyler for å vaske selve bassenget og vi skal få det malt alt sammen.