Robassenget ble tappet ned i sommer for rengjøring og maling. Rør og sluk i bunnen av bassenget er spylt og mye grums er fjernet. Vi håper at vannet skal holde seg fint i høst/vinter og planlegger å tappe ned igjen til våren.

Takk til prosjektleder Jan Giltvedt, sjauer Ole Martin Berge og malere Dag Eriksen og Terje Kristiansen.

Husk at årelommer skal rengjøres etter bruk og at vi følger klubbens retningslinjer for smittevern.

Bassenget fremstår som nytt i smakfullt turkis.