På bakgrunn av Oslo sine nye innstramninger, i første omgang i tre uker fom man 9 nov, må vi igjen iverksette tiltak som treffer klubben som følger:

  • Roklubbens lokaler stenges for alle klubbens medlemmer og leietagere fra og med mandag 9 nov klokka 20, men unntak for klubbens aktive utøvere under 20 år under Ivo Yanakiev sin ledelse.
  • Organisert trening for «Vi over 60» vil stanses inntil videre. 
  • Roklubben gir ikke tilgang til lån av utstyr for noen av klubbens medlemmer, unge som eldre – aktive som mosjonister