Vi må dessverre endre reglene for bruk av klubben for medlemmer under 16 år. 
Til nå har alle våre medlemmer kunnet bruke klubben til egentrening, basert på at vi har tillit til at alle oppfører seg ok, følger reglene våre, og tar vare på klubbens utstyr og behandler det pent.
Det har fungert bra frem til i høst hvor vi nå opplever hærverk av utstyr, søppel og matrester slengt rundt omkring, dopapir dratt ut over i lokalene, slam smurt ut over golvet, og ødelagt treningsutstyr. Vi har også hatt uønsket oppførsel med sykler og sparkesykler inne i huset. Og vi har til og med hevet ut noen som rengjorde sykler i dusjen. Videre har vi også stoppet flere som har satt sykler til lading mens de trente på roklubben. Vi har i tillegg utført medlemskontroller hvor det viser seg at flere av de yngste medlemmene tar med seg venner på trening som ikke er medlem av klubben.

Vi har tatt det opp med de aktuelle flere ganger uten at situasjonen har bedret seg. Vi må derfor bli strengere med hvem som bruker klubbens lokaler.

Fra og med 1. desember er det ikke anledning til å drive egentrening for medlemmer under 16 år, med mindre de trener sammen med en foresatt som også er medlem, eller deltar i klubbens organiserte tilbud.
Vi har trening mandag – torsdag fra klokken 1655.

Vennlig hilsen
Styret i ormsund roklub