Det er full fart i treningsrommet og aktiviteten er høy med mange brukere. Gledelig er det også at det er brukere også på dagtid. Det er Telenors basestasjon som står for oppvarmingen av dette rommet. Kjølingen av deres anlegg er oppvarmingen av treningsrommet. Men, i perioder har vi erfart at det blir vel mye varme og også noe støy fra varmeveksleren.

Vi har hatt et møte med installatør og sett på muligheten for å benytte overskuddsvarmen til å forvarme varmtvannet vi benytter i bygget. Det ser ut til å være en mulighet, samt at vi også kan benytte rørene for vannbåren varme i samme området. Ideen er å bruke varmen fra Telenor til å gi oss varmtvann om våren/sommeren/høsten og gi oss en stabil gulvvarme om vinteren. Da har vi vel smekket flere fluer med en god løsning.

Og dette er jo helt i roklubbens ånd om å være et tvers igjennom sunt idrettslag med en grønn profil.