Oslo Rokrets innbyr til Roerlangrennet 2016 søndag 13.mars kl.11.00 Bygdehuset, Sørkedalen

Startsted/tid: Kl. 11.00 fra Sørkedalen Idrettsforening,

(Buss 41 fra Røa til ”Lokalet”, går en gang i timen)

Startnummer utleveres fra kl. 09.30 – 10.30 i Gamlestua.

Påmelding: m-lundh@online.no (sett ”roerlangrenn” i emne)

HUSK: klubb, og hvilken klasse/distanse du skal starte i.

Påmeldingsfrist: Torsdag 10.mars 2016.

Startkontingent: Kr. 0 pr. deltaker. GRATIS.

Etteranmeldinger: Inntil kl. 09.30 søndag 13.mars på sms til 900 36 137

Premier: Premiering i alle klasser.

Vandrepokal til den klubb som stiller med flest antall deltakere,

uansett klasse.

Klasseinndeling: Alle går i klassisk stil Distanse:

Jr. B/C/D, damer og herrer 5km

Jr. A, damer og herrer 10km

U23/Senior, damer og herrer 15km

Elite, damer og herrer 20km

Veteran, damer og herrer 10km

Veteran, damer og herrer 20km

Trim klasse i alle aldre valgfritt, dog minimum 1km

HUSK også ”Kanin”-løype for de minste

Det disponeres herre og damegarderober i underetasje av huset.

Etter rennet kan det kjøpes vafler og varme drikke i Gamlestua i 1.etasje.

Vel møtt ! Oslo Rokrets

Vi tar forbehold for mulige endringer av distanser og startsted. Dette vil i så tilfelle bli meddelt på forhånd.