Masterne viser her hvordan korrekt ilandstigning foretas.

Steg 1. Slipp årer og båt. Få beina innunder kroppen og fall fremover mot brygga.

Steg 1. Slipp årer og båt. Få beina innunder kroppen og fall fremover mot brygga.

Steg 2. Fall fremover og ta tak i brygga før du kjører haka i betongen. Bruk begge hender.

Steg 2. Få magan over ripa og flytt tyngdepunktet fremover. Fortsett bevegelsen og ta tak i brygga før du kjører haka i betongen. Bruk begge hender.

Steg 3. Prøv å komme deg opp i håndstående og dra beina etter deg inn på brygga.

Steg 3. Prøv å komme deg opp i håndstående og dra beina etter deg inn på brygga.

Noen forklaringer: tyngdepunktet er som regel ved magan. Og vil fungere som et vippepunkt. Benytt bevegelsesenergien. Når du først har begynt å tippe kroppen inn mot brygga. Så fortsett.

Og for laget generelt. Det er lov å heie og komme med oppmuntrende tilrop.

Fornærmende tilrop ad gammeln, liket, krokrygg etc, rammer bare den som roper (Kong Fu Tse).

Vi håper dette kan hjelpe andre og ble en rettesnor for oss alle. Tar gjerne kommentarer.