Vår nye trener Ivo har laget treningsprogram og dette er på vei til å bli lagt ut i kalenderen på høyre side i menyen. For de av dere som sitter på mobilen kan man gå i menyen aktiviteter og deretter på kalender. Eller trykke her

Hele programmet frem til jul er ikke lagt ut enda men dette vil gjøres innen uken er omme. Inneværende uke er oppdatert.