Forfatter:Administrator (Side 1 av 9)

Roklubben stenges midlertidig

Vi forholder oss til myndighetenes og Norges Idrettsforbund anbefalinger, og stenger roklubben umiddelbart for all trening. Dette gjelder i første omgang frem til 26. mars. Dette kan bli forlenget. Vi ber dere følge med på våre nettsider og facebook for oppdateringer der.

Hilsen Styret

Til alle norske roklubber og roere

Vi står nå i en nærmest uvirkelig situasjon med fare for store smittespredninger. FISA har allerede avlyst verdenscup 1 og 2 og alle idretter avlyser nå arrangementer og samlinger med flere personer til stede.

Norges Roforbund oppfordrer alle klubber og utøvere til å gjøre sitt ytterste for å ta alle tilstrekkelige forhåndsregler for å hindre risiko av smittespredning.

Treningsrom, apparater og båter kan være gjenstand for mulige smittekilder hvis ikke tilstrekkelig hygienetiltak ivaretas. I tillegg er tett ansamling av personer som trener i lag en stor risiko for spredning. Klubber og utøvere må ta ansvar og sørge for at vi sammen bidrar i denne vanskelige og uoversiktlige situasjonen.

Når det gjelder deltagelse på samlinger og regatta/arrangement i utlandet fraråder Norges Roforbund på det sterkeste at ingen reiser utenlands slik situasjonen er nå.

Når det gjelder samlinger og senere regattaer i Norge med mer enn 50 personer vil vi komme tilbake med tilrådninger så snart vi har klargjort føringer på dette.

Styret og sekretariat i Norges Roforbund følger situasjonen og rådene fra helsemyndighetene tett. Vi har også tett dialog med Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund, de andre særidrettsforbundene og vårt eget forbuds medisinske kompetanse.

Ta gjerne kontakt med Norges Roforbund ved Generalsekretær Anniken Ellingsen anniken.ellingsen@roing.no om dere har behov for ytterligere avklaringer.

Hilsen Styret i Norges Roforbund

Trekningsliste NM 2019

Trekningslisten for NM 2019 er klar.

Sjekk den ut her

Opsahlfondet 2018

Ormsund Roklub har søkt og fått tilslag på økonomisk støtte fra Opsahlfondet pålydende kr 15.000.

Styret har besluttet å bruke ca halvparten av midlene som økonomisk støtte til Nyttårssamlingen på Sjusjøen og resten av midlene på innkjøp av nytt treningsutstyr.

Roklubbens gjenytelse er profilering av næringsparken Skullerud Park i perioden 2018-2019.

Styret i Ormsund Roklub takker Opsahlfondet for tilliten og støtten!

Nina Margrethe Grude
Nestleder

RO-HJEM REGATTAEN 13. OKTOBER 2018

Roklasser2

Ormsund Roklub inviterer og utfordrer deg til å bli med det vi nå endelig kan kalle tradisjon-

Den andre RO-HJEM REGATTAEN

13. OKTOBER 2018

fra Nesset innerst i Bundefjorden og til Ormsund Roklub på Malmøya

Påmeldingsfrist 30 september

Les Mer

Side 1 av 9