Det er gjort mange endringer i trekningslisten, blant annet starttider i endel løp. Viktig å sjekke oppdatert dokumentet med jevne mellomrom her. Det kan du gjøre her.
Det er også opprette en livestream som vil dekke arrangementet. Den finner du her.