Her har du en mulighet for å få ditt stoff på trykk. Alle bidrag er meget velkommen. Årboka 2017 skal i trykken i god tid før Jul !

Årboka for 2017 blir spesiell.

Årboka for 2017 blir spesiell.

Ikke vær lei,
skriv Årboka i en fei.

Med hilsen

Redaktør
Vidar Brænden

+47 481 11 118