Vi har vært så heldige å finne en sekretær som gjør sitt ytterste for å holde orden på våre opplysninger som adresser, medlemmer i samme hustand (adresse), opplysninger om telefon og mail adresser.

Hilde Pran er streng, men rettferdig.

Hilde Pran er streng, men rettferdig.

Dette er viktig for oss for å kunne sende ut krav om kontingent og sende ut informasjon om dugnader, årsmøte, sammenkomster osv. I tillegg er dette grunnlaget for å søke økonomisk støtte til vår idrett. Her MÅ du selv sørge for at vi sitter med riktige opplysninger.

Ta kontakt med Hilde om du er i tvil om vi har dine opplysninger korrekt. Hilde kan treffes på telefon 92418115, eller på mail: hildepran@hotmail.com

Vi legger inn opplysninger om alle medlemmer i årboka for 2017. Hjelp oss så det blir helt riktig.