Generalforsamling for 2018:

Generalforsamlingen blir tirsdag 6. mars kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Innkallelse og Saksliste kommer på www.ormsund.no under Om Ormsund Roklub – Generalforsamling. Der kommer også Årsberetning for 2017. Klubbmedlemmer kan lese denne med passordet: 1883.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen, dvs 20.februar.

Sesongåpning:

Søndag 22. april kl. 13:00 ønsker vi velkommen til sesongåpning. Spesielt velkomne er de som møter opp kl. 10.00 til dugnad.